INTELEKTUĀLĀ ATTĒLA ANALĪZE NOVUS KAMERĀS

Sākotnējā videonovērošanas sistēmu funkcija, proti, kameru attēlu novērošana un ierakstīšana, tiek sistemātiski atjaunināta ar jaunākiem, uzlabotiem attēlu satura analīzes algoritmiem. Rezultātā kamerām, kas uzstādītas jebkurā noteiktā vietā, var būt divējāda loma, t.i., novērošanas un analītiskās funkcijas. NOVUS kamerās izmantotā inovatīvā attēlu analīzes tehnoloģija INGENIUS PLUS izmanto cita starpā algoritmu, kas kameras redzes laukā atšķir objektus, ļaujot atpazīt cilvēku, transportlīdzekli, kā arī velosipēdu vai motociklu.

Seši neatkarīgi skaitītāji norāda objektu skaitu, kas ir klasificēti, saskaitīti un kāds virziens ir noteikts. Kameras skaitītāju rādītās kategorijas var brīvi iestatīt. Skaitītājus var atiestatīt automātiski pēc noteikta laika – stundas, dienas vai nedēļas, vai manuāli, izmantojot kameras tīmekļa saskarni.

 

INTELLIGENT IMAGE ANALYSIS IN NOVUS CAMERAS

The original function of video surveillance systems, that is, monitoring and recording images from cameras, is systematically updated with new, more advanced image content analysis algorithms. As a result, cameras installed in any particular area can perform a dual role, i.e. surveillance and analysis functions. The innovative INGENIUS PLUS image analysis technology used in Novus cameras uses, among other things, an algorithm that recognizes objects in the camera's field of view, which makes it possible to recognize a person, a vehicle, as well as a bicycle or motorcycle.

 

Six independent counters show the number of objects that have been classified, counted and which direction has been determined. The categories displayed by the camera counters can be set arbitrarily. The counters can be reset automatically after a certain time - hour, day or week, or manually through the web interface of the camera.