AVS Electronics mikroviļņu detektori no Itālijas. Komplektā ietilpst 2 iekārtas - 1 pārraidītājs (TX) un 1 uztvērējs (RX) - kuri ir uzstādīti maksimālajā attālumā 60, 120 vai 200 metri. Pārraidītājs nepārtraukti izstaro mikroviļņus virzienā uz uztvērēju, kā arī detektoriem ir pirmstrauksmes darbības zona. Gadijumā ja pārkāpējs tuvojās aizsargājamai zonai, automatiski palielinās detektoru jūtīgums vieglākai pārkāpēja uztveršanai. Trauksmes signāls tiek ģenerēts kad pārkāpējs iziet caur 2 detektoru zonām (pirmstrauksmes un trauksmes zonu). Tas ļauj novērst nevēlamos trauksmes signālus. Perimetra aizsardzība tiek veidota uzstādot vairākus barjeru komplektus visas aizsargājamās teritorijas garumā. Detektoriem ir lieliska izturība pret laika apstākļiem, kas arī novērš viltus trauksmes signālus.  

AVS Electronics savos produktos izmanto ciparu tehnoloģijas, kas var precīzi noteikt ielaušanos aizsargājamā objektā un novērst nevēlamus trauksmes signālus.

Detektoru darbības joma ir ļoti plaša. Tie ir domāti kā privātmājām, tā arī lielas platības industriālajiem un militārajiem objektiem.

 

Microwave detectors of the Italian company AVS Electronics. The kit consists of 2 devices - 1 transmitter (TX) and 1 receiver (RX) - installed at a maximum distance of 60, 120 or 200 meters. The transmitter continuously emits microwaves towards the receiver. The detectors have a preliminary trigger zone. If an intruder approaches this protected area, the sensitivity is automatically increased for easier detection. An alarm signal is generated when an intruder passes through 2 detector zones (preliminary and alarm zone). This eliminates unwanted alarms. Perimeter protection is achieved by installing several sets of barriers throughout the territory necessary for protection. The sensors have excellent weather resistance, that also eliminates false alarms.

AVS Electronics uses digital technologies in its products that can accurately detect an intruder and eliminate unwanted alarms.

The scope of detectors is very wide. These are both private households, and large territories and significant objects - industrial enterprises and military facilities.