AVS Electronics mikroviļņu detektori no Itālijas. Komplektā ietilpst 2 iekārtas - 1 pārraidītājs (TX) un 1 uztvērējs (RX) - kuri ir uzstādīti maksimālajā attālumā 60, 120 vai 200 metri. Pārraidītājs nepārtraukti izstaro mikroviļņus virzienā uz uztvērēju, kā arī detektoriem ir pirmstrauksmes darbības zona. Gadijumā ja pārkāpējs tuvojās aizsargājamai zonai, automatiski palielinās detektoru jūtīgums vieglākai pārkāpēja uztveršanai. Trauksmes signāls tiek ģenerēts kad pārkāpējs iziet caur 2 detektoru zonām (pirmstrauksmes un trauksmes zonu). Tas ļauj novērst nevēlamos trauksmes signālus. Perimetra aizsardzība tiek veidota uzstādot vairākus barjeru komplektus visas aizsargājamās teritorijas garumā. Detektoriem ir lieliska izturība pret laika apstākļiem, kas arī novērš viltus trauksmes signālus.  

AVS Electronics savos produktos izmanto ciparu tehnoloģijas, kas var precīzi noteikt ielaušanos aizsargājamā objektā un novērst nevēlamus trauksmes signālus.

Detektoru darbības joma ir ļoti plaša. Tie ir domāti kā privātmājām, tā arī lielas platības industriālajiem un militārajiem objektiem.

 

Микроволновые детекторы итальянской фирмы AVS Electronics. Комплект состоит из 2-х устройств - 1 передатчик (TX) и 1 приемник (RX) - установленными на максимальном расстоянии 60, 120 или 200 метров. Передатчик непрерывно излучает микроволны в направлении приемника. Детекторы имеют предварительную зону срабатывания. В случае если нарушитель приближается к этой защищенной области, автоматически увеличивается чувствительность для более легкого обнаружения. Сигнал тревоги генерируется когда нарушитель проходит через 2 зоны детекторов ( предварительную и зону тревоги) . Это позволяет исключить нежелательные сигналы тревоги. Защита периметра достигается за счет установки нескольких комплектов барьеров по всей необходимой для защиты территории. Датчики имеют отличную устойчивость к погодным условиям. Что то же исключает ложные срабатывания сигнализации.

AVS Electronics использует в своих продуктах цифровые технологии, способные точно обнаруживать нарушителя и исключать нежелательные тревоги.

Сфера применения детекторв очень широка. Это и как частные домовладения , так и большие территории и значимые объекты - индустриальные предприятия и военные объекты.