UGUNSDROŠĪBAS SISTĒMAS

Ugunsgrēka trauksmes sistēmas

Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas galvenokārt nepieciešamas augsta riska objektos, kur cilvēku dzīvība un veselība var būt apdraudēta ugunsgrēka gadījumā un, kur ekonomiskie zaudējumi var būt milzīgi. Evakuācijas sistēmas arī ir paredzētas, lai sazinātos un nosūtītu signālus cilvēkiem avārijas gadījumā. Ir iespējams pārraidīt gan iepriekš sastādītus ziņojumus, gan aktuālus tekstus.