Droša Skola

Sistēma«Droša Skola»,speciāli izstrādāta mācību iestādēm,jo informē vecākus par bērna ierašanās laiku un bērna iziešanas laiku no mācību iestādes.Kavējumu kontrole veicina labāku stundu apmeklētību...