Mūsu pakalpojumi

Kompānija Arsenal Tech SIA piedāvā pakalpojumu virkni jebkuras sarežģītības objektu aprīkošanā ar mūsdienīgām drošības sistēmām.

Šis pakalpojums ietver:  

1.Iekārtu piegāde tieši no ražotāja.

2.Konsultācijas

3.Apmācība

4.Iekārtu ierīkošana

5.Apkalpošana

6.Garantijas un pēc garantijas apkalpošana

 

Par kompāniju, un mūsu priekšrocības:

Firmas darbiniekiem ir vairāk nekā 20 gadu pieredze dažādu drošības sistēmu ierīkošanā:

Apsardzes un ugunsdrošības signalizācija.

Videonovērošanas sistēmas.

Pieejas sistēmas un iebraukšanas/ izbraukšanas no teritorijas kontrole.

Teritoriju un objektu perimetrālās apsardzes sistēmas.

Atskaņošanas sistēmas un konferenc-sistēmas iestādēm.

Evakuācijas un balsspaziņošanas sistēmas iestādēm.

TeachIR (skolas akustiskā sistēma)

 

Piegādes:

Vietējo Baltijas tirgu padziļinātās zināšanas, kas apvienotas ar pieredzi globālās piegādēs, mēs palīdzam mūsu partneriem labāko iekārtu iegādē. Mēs pārdodam tikai sertificēto produkciju, kura uzskatāma par labāko vairākos objektos.Mūsu klientu vēlmes un prasības vienmēr ir pirmajā vietā, neatkarīgi no tā, vai tas ir liels projekts, vai mazs objekts ar īpašām vajadzībām.No visa plašā piedāvājuma klāsta, mēs piedāvāsim rūpīgi izvēlēto no atlasītā sortimenta, labāko produkciju kombinācijā „ labākā cena-labākā kvalitāte”.

Konsultācija:

Mūsu darbinieki, balstoties uz ilgu pieredzi, palīdzēs izstrādāt bāzes struktūru pieprasītai drošības sistēmai.

Apmācība :

Kompānija rīko mācību treningus biznesa partneriem. Semināri tiek rīkoti individuāli vai ieplanotā mācību procesa ietvaros.

Ierīkošana:

Kompānijas montāžu grupām ir ilgstoša un nenovērtējamā pieredze dažādu drošības sistēmu ierīkošanā.  Pērkot aprīkojumu pie mums par vairumtirdzniecības cenām, jūs būsiet nodrošināti ar specializēto drošības sistēmas mantāžas komandu. Tā rezultātā, iegūsiet labāko variantu gan iekārtu cenas ziņā, gan uzstādīšanas kvalitātes ziņā.

 

Uzturēšana:

Lai nodrošinātu precīzu visa uzstādītā aprīkojuma funkcionēšanu, vēlams veikt regulāro apkopi un vizuālo pārbaudi (atkarībā no ražotāja).  Šajā gadījumā drošības sistēma nodrošināspastāvīgu cilvēku, informācijas un materiālo vērtībuaizsardzību daudzu gadu garumā.

 

Garantijas termiņš:

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību un normatīvajiem aktiem garantija uz katru drošības sistēmas komponentu ir ne mazāka, kā 24 mēneši. Uz atsevišķiem produktiem ražotāja oficiālā garantija ir no 3 līdz 5 gadiem.

Mēs esam ieinteresēti, lai ar klientiem veidotos ilgtermiņa attiecības, tādēļ mūsu klients ir ne tikai mūsu produkcijas pircējs.  Pirmkārt, mūsu klients ir mūsu partneris. Mēs pievēršam lielāku uzmanību apkalpošanas kvalitātei, nevis  pārdošanas daudzumam. Katra situācija tiek risināta individuāli. Mēs piedāvājam tādus risinājumus, kas vislabāk atbilst katra klienta prasībām.

 

 Компания Arsenal Tech SIA предлагает комплексные услуги по оснащению объектов любой категории сложности современными системами безопасности.Эти услуги включают в себя:

1.Поставки :
Углубленное знание местных рынков в сочетании с опытом глобальных поставок, в тесном сотрудничестве с производителями оборудования, мы помогаем нашим партнерам достичь лучшего выбора оборудования. Мы продаем только сертифицированную продукцию, которая доказала свою состоятельность на многих объектах. Будь то большой проект или маленький объект с особыми требованиями, для нас потребности и пожелания клиентов всегда на первом месте. Из всего широкого выбора товаров , мы предоставим тщательно подобранный ассортимент продукции с наилучшим сочетанием цена - качество. Для монтажных компаний и постоянных клиентов предоставляются оптовые цены независимо от объема закупок.

2.Консультирование: 
Наши сотрудники основываясь на глобальном опыте помогут разработать базовую структуру запрашиваемой системы безопасности. 

3.Обучение : 
Компания проводит тренинг для бизнес-партнеров. Семинары проходят либо индивидуально, либо организована в рамках запланированного обучения.

4.Установка : 
Наша компания монтажные работы в Эстонии,Литве,странах СНГ осуществляет исключительно через наших партнеров, которые специализированно этим занимаются. Закупив оборудование у нас по оптовым ценам, Вы будете обеспечены специализированной компанией по монтажу систем безопасности.В итоге получите лучший вариант по цене на технику и по установке.

5.Обслуживание: 
Для обеспечения правильной работы всего установленного оборудования желательно выполняться регламентное техническое обслуживание и осмотр системы в зависимости от производителя. В этом случае система безопасности обеспечит Вам непрерывную защиту людей, информации и материальных ценностей на долгие годы. Техническое обслуживание и осмотр установленного оборудования определяется для каждой системы индивидуально. Эти работы обычно проводит компания, которая осуществила установку систем безопасности, или другая компания, которую выбрал клиент.

6.Гарантийный срок: 
В соответствии с действующим законодательством и нормативными актами гарантия на каждый компонент системы безопасности составляет не менее 24 месяцев. На отдельные изделия некоторых производителей официальный срок гарантии завода - изготовителя от 3 - до 5 лет.

Мы заинтересованы в долгосрочных отношениях с клиентами, потому что для нас клиент – это не просто покупатель нашего оборудования. В первую очередь наш клиент – это наш партнер. Мы делаем акцент на качестве обслуживания, а не на количестве продаж. Каждая ситуация решается в индивидуальном порядке – мы предлагаем те решения, которые лучше всего соответствуют требованиям каждой конкретной компании.
  •  
  •  
  •  
  •