• IP reģistratori

  IP reģistratori - tīkla reģistratori balstīti uz PC vai stand-alone platformas, funkcionālas ierīces informācijas ierakstīšanai un apstrādei. Daudzmēnešu arhīvs un analītika ierīcēs, kameru skatīšana no mobilajām tālvadības ierīcēm, profesionāls risinājums - izturība un skaidrība darbā.

  IP registers - network registers on a PC platform or stand-alone, functional devices for recording and processing information. Multi-month archive and analytics in devices, viewing cameras from mobile-remote devices, a professional solution - durability and clarity in work.

 • IP kameras

  IP kameras ar izšķirtspēju no 1.3 MPX līdz 12 MPX atrisinās visus bez izņēmuma augstas kvalitātes videonovērošanas jautājumus jebkurā objektā. Futbola stadions vai naftas bāze, skola vai privātmāja. Daudzveidīgs kameru dizains ar dažādiem aizsardzības līmeņiem - visiem laika apstākļiem, aizsardzība no vandalisma un daudziem citiem.

  IP cameras with a resolution of 1.3 MPX to 12 MPX will solve all issues of high-quality video surveillance at any facility without exception. Football stadium or oil depot, school or private house. Diverse design of cameras with different protective performance, all-weather, vandal-proof and many others.

 • IP signālu pārraide

  IP videonovērošana - sarežģīta sistēma, kas ļauj apmierināt visprasīgāko klientu. Lieli attālumi no kamerām līdz arhivēšanas ierīcēm, nespēja izveidot kommunikāciju vai citas sarežģītības. Tass viss tiek atrisināts ar signālu pārraides iekārtām - tīkla kommutatori, aizsardzības ierīces, SFP moduļi un citas IP iekārtas.

  IP video surveillance is a complex and at the same time a system that can satisfy the most demanding customer. Large distances from cameras to archiving devices, inability to lay communications or other difficulties. All this is solved by signal transmission equipment - network switches, protection devices, SFP modules and other components of IP equipment.