• IP reģistratori

  IP reģistratori - tīkla reģistratori balstīti uz PC vai stand-alone platformas, funkcionālas ierīces informācijas ierakstīšanai un apstrādei. Daudzmēnešu arhīvs un analītika ierīcēs, kameru skatīšana no mobilajām tālvadības ierīcēm, profesionāls risinājums - izturība un skaidrība darbā.

  Регистраторы IP - сетевые регистраторы на PC платформе или stand-alone, функциональные устройства записи и обработки информации. Многомесячный архив и аналитика в устройствах, просмотр камер с мобильных-удаленных устройств, профессиональное решение - долговечность и четкость в работе.

 • IP kameras

  IP kameras ar izšķirtspēju no 1.3 MPX līdz 12 MPX atrisinās visus bez izņēmuma augstas kvalitātes videonovērošanas jautājumus jebkurā objektā. Futbola stadions vai naftas bāze, skola vai privātmāja. Daudzveidīgs kameru dizains ar dažādiem aizsardzības līmeņiem - visiem laika apstākļiem, aizsardzība no vandalisma un daudziem citiem.

  IP камеры с разрешением от 1.3 МРХ до 12 МРХ решат все без исключения вопросы качественного видеонаблюдения на любом объекте. Футбольный стадион или нефтебаза, школа или частный дом. Многообразный дизайн камер с различным защитным исполнением, всепогодные, вандалозащищенные и многие другие.

 • IP signālu pārraide

  IP videonovērošana - sarežģīta sistēma, kas ļauj apmierināt visprasīgāko klientu. Lieli attālumi no kamerām līdz arhivēšanas ierīcēm, nespēja izveidot kommunikāciju vai citas sarežģītības. Tass viss tiek atrisināts ar signālu pārraides iekārtām - tīkla kommutatori, aizsardzības ierīces, SFP moduļi un citas IP iekārtas.

  IP видеонаблюдение сложная и в то же самое время система позволяющая удовлетворить самого требовательного заказчика. Большие расстояния от камер до устройств архивирования, невозможность проложить коммуникации или другие сложности. Всё это решает оборудование передачи сигналов - сетевые коммутаторы, устройства защиты, SFP модули и другие компоненты IP оборудования.