OUR PROJECTS

Mūsu klienti

 • 2017. gads -  sadarbībā ar partneriem Uzbekistānā tika izveidotas videonovērošanas sistēmas muitas kompleksam "Airitam" Surkhandāras reģionā (robeža ar Afganistānu) un muitas postenim "Dustlik" Andižanas reģionā (robeža ar Kirgizstānu). Drošības sistēmas pasūtītājs bija UNODC Regional Office for Central Asia - ANO reģionālais birojs Taškentā, terorisma, organizētās noziedzības un narkotiku tirdzniecības apkarošanas struktūra.
 • 2017. gads - lielākajā skolā Latvijā ir uzstādīta drošības sistēma. Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā pašlaik mācās 1620 audzēkņu. Signalizācija, paziņošanas sistēma stadionā un  vairāk nekā 50 kameras aizsargā audzēkņu drošību lielākājā skolā Latvijā.
 •  2016. gada Jūlijs - Decembris. Rīgas TEC-2 modernizēta IP videonovērošanas sistēma. Iekārtas uzstādītas plašā teritorijā un iekļauj vairāk nekā 60 kameras.
 • 2016. gada Janvāris - Decembris. Uzstādītas IP videonovērošanas sistēmas LATVIJAS VALSTS MEŽI filiālos visā Latvijā.
 • Autobusa parks ''Nordeka Oil'' degvielas un naftas produktu termināls (Rīga, Latvija). Videonovērošanas sistēma nodota ekspluatācija 2014. gadā.
 • 2014. gada Decembris - 2015. gada Marts. LATVIJAS VALSTS MEŽI centrālais birojs aprīkots ar modernu IP videonovērošanas sistēmu.
 • No 2011. gada Novembra līdz 2014. gada Decembrim "Arsenal Tech" sadarbībā ar partneriem Uzbekistānā realizēja IP videonoverošanas sistēmu piegādi un uzstādīšanu ''Kandim-Hauzak-Šadi-Kungrad'' gāzes laukumos Uzbekistānas republikā. Gāzes kondensātu un naftas ieguves laukus izstrādā Krievijas kompānija ''LUKOIL" piedaloties nacionālajai holdinga kompānijai "Uzbekneftegaz" .
 • Laikā no 2013. līdz 2014. gadam bija realizēta un nodota ekspluatācijā drošības sistēma "OSCE project Co-ordinator in Uzbekistan" (Taškenta, Uzbekistāna). OSCE ofisā tika uzstādīta piekļuves un videonovērošanas sistēma.  
 • 2014. gadā Decembrī  "Apvienoto Nāciju Organizācijas narkotiku un noziedzības apkarošanas centrā" (UNODC/ROCA) tika uzstādīta moderna drošības sistēma (Taškenta,Uzbekistāna). 

 

Наши клиенты

 

• 2017 год – установлена система безопасности в самой большой латвийской школе. Rīgas Klasiskās ģimnāzijas на настоящий момент обучает 1620 учеников. Система сигнализации, система озвучивания на стадионе, более 50 камер охраняют безопасность самого большого учебного латвийского коллектива.

•2017 год – совместно с партнерами в Узбекистане было осуществлено оснащение системами видеонаблюдения таможенного комплекса "Айритам" в Сурхандарьинской области ( граница с Афганистаном)  и таможенного поста "Дустлик" в Андижанской области ( граница с Киргизией). Заказчиком системы безопасности был Региональный офис расположенный в Ташкенте структуры ООН по противодействию терроризму, организованной преступности и наркотрафику - UNODC Regional Office for Central Asia.

 • Июль - Декабрь 2016 года модернизированна ситема IP видеонаблюдения на Rīgas TEC-2.  Оборудование установленно на обширной территории и включает более 60 камер.

• Январь- Декабрь 2016 года установлены ситемы IP видеонаблюдения в филиалах LATVIJAS VALSTS MEŽI по всей Латвии.

• Автобусный парк "Nordeka Oil" терминал топлива и нефтепродуктов ( г. Рига, Латвия). Система видеонаблюдения сдана в эксплуатацию в 2014 году.

• Декабрь 2014 года- март 2015 года. Центральный офис LATVIJAS VALSTS MEŽI оборудован современной системой видеонаблюдения IP.

• С ноября 2011 года по декабрь 2014 года компанией "Arsenal Tech" совместно с партнерами в Узбекистане были реализованы проекты по поставке и установке IP систем видеонаблюдения на газопромыслах «Кандым-Хаузак-Шады-Кунград» в республике Узбекистан. Газоконденсатные и нефтяные месторождения разрабатываются российской нефтяной компанией "ЛУКОЙЛ" при участии Национальной холдинговой компании "Узбекнефтегаз".

• В 2013 - 2014 годах была реализована и сдана в эксплуатацию современная система безопасности в "OSCE Project Co -ordinator in Uzbekistan".( г.Ташкент,Узбекистан). В офисе представительства OSCE установлена система контроля доступа и видеонаблюдения.

• В декабре 2014 году была установлена современная система безопасности в "Управлении Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в Центральной Азии"(UNODC/ROCA) г.Ташкент,Узбекистан.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •