OUR PROJECTS

Mūsu klienti

2020. gads:

Westminster International University in Tashkent - uzstādīta konferenču sakaru sistēma un sinhronās tulkošanas sistēma - DIS (Danish Interpretation Systems), kas ietilpst SHURE uzņēmumu grupā, un ir viena no pasaulē vadošajiem konferenču sistēmu ražotājiem.

Madonas novada pašvaldība - uzstādīta paplašināta pilsētas videonovērošanas sistēma. 

2019. gads:

Uzstādītās sistēmas Uzbekistānā: UNICEF United Nations Children’s Fund in Uzbekistan - starptautisks fonds, kas palīdz bērniem visā pasaulē. Pārstāvniecībā uzstādīta videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēma.

 Āzijas Attīstības banks (Asian Development Bank) pārstāvniecības birojs Uzbekistāna - videonovērošanas sistēma nodrošina bankas - Uzbekistānas Republikas ilgtermiņa valdības partnera drošību. Banka finansē reformu īstenošanu un  attīstību Uzbekistānā.

Rīgas kinostudija - ir uzstādīta Polon Alfa 6000 adrešu ugunsdrošības trauksmes sistēma. Sistēma ir plaša un viena no lielākajām Latvijā, ieskaitot vairāk nekā 1000 adresējamas ugunsdrošības trauksmes ierīces.

 

 2018. gads:

Laikā no 2014. līdz 2018. gadam Citadele bankā uzstādīta lielākā videonovērošanas sistēma Latvijā. Augstās kvalitātes IP aprīkojums no Novus un Pelco (ASV) - vairāk nekā 500 videonovērošanas kameras, kas garantē drošību vienā no vislielākajām bankām Baltijā.

THE WORLD BANK - pārstāvniecība Uzbekistānā, pastāvīgs Arsenal Tech klients. 2018. gadā tika uzstādīta videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēma.

 • 2017. gads -  sadarbībā ar partneriem Uzbekistānā tika izveidotas videonovērošanas sistēmas muitas kompleksam "Airitam" Surkhandāras reģionā (robeža ar Afganistānu) un muitas postenim "Dustlik" Andižanas reģionā (robeža ar Kirgizstānu). Drošības sistēmas pasūtītājs bija UNODC Regional Office for Central Asia - ANO reģionālais birojs Taškentā, terorisma, organizētās noziedzības un narkotiku tirdzniecības apkarošanas struktūra.
 • 2017. gads - lielākajā skolā Latvijā ir uzstādīta drošības sistēma. Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā pašlaik mācās 1620 audzēkņu. Signalizācija, paziņošanas sistēma stadionā un  vairāk nekā 50 kameras aizsargā audzēkņu drošību lielākājā skolā Latvijā.
 •  2016. gada Jūlijs - Decembris. Rīgas TEC-2 modernizēta IP videonovērošanas sistēma. Iekārtas uzstādītas plašā teritorijā un iekļauj vairāk nekā 60 kameras.
 • 2016. gada Janvāris - Decembris. Uzstādītas IP videonovērošanas sistēmas LATVIJAS VALSTS MEŽI filiālos visā Latvijā.
 • Autobusa parks ''Nordeka Oil'' degvielas un naftas produktu termināls (Rīga, Latvija). Videonovērošanas sistēma nodota ekspluatācija 2014. gadā.
 • 2014. gada Decembris - 2015. gada Marts. LATVIJAS VALSTS MEŽI centrālais birojs aprīkots ar modernu IP videonovērošanas sistēmu.
 • No 2011. gada Novembra līdz 2014. gada Decembrim "Arsenal Tech" sadarbībā ar partneriem Uzbekistānā realizēja IP videonoverošanas sistēmu piegādi un uzstādīšanu ''Kandim-Hauzak-Šadi-Kungrad'' gāzes laukumos Uzbekistānas republikā. Gāzes kondensātu un naftas ieguves laukus izstrādā Krievijas kompānija ''LUKOIL" piedaloties nacionālajai holdinga kompānijai "Uzbekneftegaz" .
 • Laikā no 2013. līdz 2014. gadam bija realizēta un nodota ekspluatācijā drošības sistēma "OSCE project Co-ordinator in Uzbekistan" (Taškenta, Uzbekistāna). OSCE ofisā tika uzstādīta piekļuves un videonovērošanas sistēma.  
 • 2014. gadā Decembrī  "Apvienoto Nāciju Organizācijas narkotiku un noziedzības apkarošanas centrā" (UNODC/ROCA) tika uzstādīta moderna drošības sistēma (Taškenta,Uzbekistāna). 

 

Наши клиенты

2020 год:

Westminster International University in Tashkent - установлена система конференц - связи и система синхронного перевода оборудование DIS (Danish Interpretation Systems), входящая в группу компаний SHURE — одна из ведущих мировых компаний-производителей оборудования для конференций.

Madonas novada pašvaldība - установлена развернутая система городского видеонаблюдения.

2019 год:

Установленные системы в Узбекистане: UNICEF United Nations Children's Fund in Uzbekistan – Международный фонд помогающий детям по всему миру. Система видеонаблюдения и контроля доступа установлена в представительстве (Ташкент).

Азиатский банк развития  ( Asian Development Bank ) представительство в Узбекистане  - система видеонаблюдения на страже безопасности банка долгосрочного партнера правительства республики Узбекистан. Банк финансирует проведения реформ и развития Узбекистана.

Рижская киностудия (Rīgas kinostudija) – установлена система адресной пожарной сигнализации Polon Alfa 6000. Система является обширной и одной из самых больших в Латвии включающей более 1000 адресных устройств пожарной сигнализации.

2018 год:

В период с 2014 по 2018 годы в Citadele banka смонтирована крупнейшая в Латвии система видеонаблюдения. Высокого качества IP оборудование Novus и Pelco ( США) – более 500 камер, обеспечивает безопасность одного из самых больших банков в Балтии.

THE WORLD BANK – представительство в Узбекистане постоянный клиент Arsenal Tech. В 2018 году установлена система видеонаблюдения и контроля доступа.

• 2017 год – установлена система безопасности в самой большой латвийской школе. Rīgas Klasiskās ģimnāzijas на настоящий момент обучает 1620 учеников. Система сигнализации, система озвучивания на стадионе, более 50 камер охраняют безопасность самого большого учебного латвийского коллектива.

•2017 год – совместно с партнерами в Узбекистане было осуществлено оснащение системами видеонаблюдения таможенного комплекса "Айритам" в Сурхандарьинской области ( граница с Афганистаном)  и таможенного поста "Дустлик" в Андижанской области ( граница с Киргизией). Заказчиком системы безопасности был Региональный офис расположенный в Ташкенте структуры ООН по противодействию терроризму, организованной преступности и наркотрафику - UNODC Regional Office for Central Asia.

 • Июль - Декабрь 2016 года модернизированна ситема IP видеонаблюдения на Rīgas TEC-2.  Оборудование установленно на обширной территории и включает более 60 камер.

• Январь- Декабрь 2016 года установлены ситемы IP видеонаблюдения в филиалах LATVIJAS VALSTS MEŽI по всей Латвии.

• Автобусный парк "Nordeka Oil" терминал топлива и нефтепродуктов ( г. Рига, Латвия). Система видеонаблюдения сдана в эксплуатацию в 2014 году.

• Декабрь 2014 года- март 2015 года. Центральный офис LATVIJAS VALSTS MEŽI оборудован современной системой видеонаблюдения IP.

• С ноября 2011 года по декабрь 2014 года компанией "Arsenal Tech" совместно с партнерами в Узбекистане были реализованы проекты по поставке и установке IP систем видеонаблюдения на газопромыслах «Кандым-Хаузак-Шады-Кунград» в республике Узбекистан. Газоконденсатные и нефтяные месторождения разрабатываются российской нефтяной компанией "ЛУКОЙЛ" при участии Национальной холдинговой компании "Узбекнефтегаз".

• В 2013 - 2014 годах была реализована и сдана в эксплуатацию современная система безопасности в "OSCE Project Co -ordinator in Uzbekistan".( г.Ташкент,Узбекистан). В офисе представительства OSCE установлена система контроля доступа и видеонаблюдения.

• В декабре 2014 году была установлена современная система безопасности в "Управлении Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в Центральной Азии"(UNODC/ROCA) г.Ташкент,Узбекистан.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •